Αναγεννητική Αμπελουργία

(Regenerative Viticulture)

Ο αμπελώνας των «Πλαγιών του Μελίτωνα» εφαρμόζει από την άνοιξη του 2022 ένα μεγάλο project αναγέννησης του ιστορικού Αμπελώνα.

H Αναγεννητική Αμπελουργία (Regenerative Viticulture) δεν είναι μια ακόμη φιλοσοφία που υποστηρίζεται από μια σειρά πρακτικών.

Είναι μια ΑΝΑΓΚΗ!!!

– Ανάγκη προσαρμογής σε νέα δεδομένα.

– Ανάγκη προσαρμογής σε αλλαγές που έρχονται αργά αλλά τις αντιλαμβανόμαστε απότομα

– Ανάγκη κατανόησης της Φυσιολογίας των πρέμνων της αμπέλου και τη συμβίωσή τους με το περιβάλλον και τη ριζόσφαιρα σε διάφορα εδάφη.

– Ανάγκη για κατανόηση της διαφοράς μεταξύ θρεπτικών στοιχείων και υγείας του εδάφους

– Ανάγκη κατανόησης ότι η λέξη terroir αφορά κυρίως τα πρέμνα που έχουν “μνήμη” ετών πάνω στις κλιματικές συνθήκες.

– Ανάγκη τελικά να κατανοήσουμε ότι οι οίνοι με προσωπικότητα προέρχονται από σταφύλια που αναπτύσσονται σε πρέμνα με χαρακτήρα.

Απ’ την Αναγεννητική Γεωργία στην ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Αν και ο Ιστορικός Αμπελώνας αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό μέρος της ελληνικής Γεωργίας, οι άνθρωποι που απολαμβάνουν τους οίνους επιθυμούν να είναι συνδεδεμένοι με το terroir και τις τοπικές πολιτιστικές επιρροές των Ανθρώπων της Χαλκιδικής.

Αυτή η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία των μεθόδων παραγωγής στους αμπελώνες θα συμβάλει σε μια αλλαγή προσέγγισης στην αμπελουργία παγκοσμίως προς έναν αειφόρο πλανήτη.

Να θυμίσουμε ότι οι πρακτικές Αναγεννητικής Αμπελουργίας που εφαρμόζονται είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με τον στόχο #15.

«Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης #15 (https://sdgs.un.org/goals/goal15): Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της αειφόρου χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της ερημοποίησης και ανάσχεση και αντιστροφή της υποβάθμισης της γης και ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας».

Άνθρωπος και αμπέλι

Όλα όμως ξεκινούν από την πρώτη ύλη και συγκεκριμένα από τα πρέμνα των αμπελιών, ηλικίας 50-60 ετών, τα οποία αποκτούν δεύτερη ζωή με κλάδεμα αναγέννησης, βέλτιστη διαχείριση και συγκράτηση του εδάφους και με φυσικούς βιοδιεγέρτες, ώστε τα κλήματα να γίνουν πιο ανθεκτικά στους βιολογικούς εχθρούς και στους αβιωτικούς παράγοντες (ξηρασία, παγετό, καύσωνα).

Αμπέλια με αντοχή στην κλιματική αλλαγή και με ισχυρό χαρακτήρα

O λόγος που δεν εκριζώθηκαν τα πρέμνα για να φυτευτούν καινούργια αμπέλια ήταν ότι τα φυτά αυτά, με δεκαετίες ζωής στο συγκεκριμένο -και τόσο ιδιαίτερο- terroir, «ξέρουν» πώς να κρατήσουν τον χαρακτήρα τους κόντρα στις επιθέσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ άλλες ποικιλίες δεν τα καταφέρνουν το ίδιο καλά. Παράλληλα με τις εργασίες της αναγέννησης «τρέχει» και μια άλλη διαδικασία: η διατήρηση υλικού από αυτά τα πρέμνα, ώστε να κρατηθούν κομμάτια για αναμπέλωση.